Jdi na obsah Jdi na menu
 


Železniční stanice v datech

15. 8. 2009

Datová tabulka I.

1.5.1847

Příjezd prvního vlaku do Bohumína

 

1.10.1848

Na nádraží zřízen poštovní úřad

 

3.10.1849

Zavedeno telegrafické spojení  Terst – Vídeň – Bohumín, od r. 1850 zřízena další telegrafická linka z Bohumína do Opavy a Bělic

 

15.6.1850

Zaveden pravidelný jízdní řád SDF

 

1.8.1850

Zavedena vlaková pošta Vídeň – Bohumín, od r. 1856 prodloužena až do Krakova

 

1859 – 1860

Zdvoukolejnění trati mezi Bohumínem a Ostravou

 

1860

Postavena nová staniční budova

 

15.10.1867

Počátek výstavby KBD

 

1867

Nádraží SDF mělo již 12 kolejí, 1 novou přijímací a

2 skladištní budovy

 

17.12.1868

Zahájen zkušební provoz na KBD

 

1.2.1869

Zahájen provoz osobní dopravy mezi Bohumínem a Těšínem

 

5.5.1869

Provoz na KBD zahájen oficiálně pro osobní i nákladní dopravu

 

1870

Postavena další skladiště, kolejiště  prodlouženo směrem k Hrušovu.

Zřízena celní vojenská rampa. 

Železná přechodová lávka z přijímací do skladištní budovy

 

1.7.1872

Zaveden první  jízdní řád na celé KBD Bohumín – Košice

 

1875

Postaveno první vjezdové návěstidlo.

Nádraží a přilehlé budovy osvětleny plynovými hořáky, napájenými z vlastní plynárny

 

1883

Vybudováno levé přednádraží (SDF)

 

1884

Instalováno telefonní spojení s Ostravou

 

1886

Rozšíření kolejiště KBD a připojení vlečky Hahnovy rourovny

 

1887

Prodloužení kolejí na severní straně nádraží SDF

Vybudován Skřečoňský nadjezd.

Připojení vlečky rafinerie olejů  (KBD)

 

1888 – 1889

Zdvoukolejnění trati z Bohumína do Dědic

1890

Uvedeno do provozu elektrické staniční zabezpečovací zařízení

1891

Vybudování nové obloukové výtopny SDF o třech stáních

1894

Vybudován vodovod ze Skřečoně na nádraží

1896

Připojení vlečky drátovny a továrny na mýdlo (KBD)

1898

Připojení vlečky olejovny (KBD).

Vybudování seřaďovacího nádraží KBD.

Postavení nové staniční budovy KBD

1899

Vybudována válečná rampa

1902

Vybudování nové obloukové výtopny KBD a skladiště

1902 – 1904

Přestavba nové staniční budovy SDF do současné podoby.

Vybudování podchodu a krytých nástupišť

1904

Připojení vlečky  továrny na chemické barvy (KBD)

1904

Osvětlení nádraží elektrickými svítilnami

1.1.1906

Zestátněna SDF

1907

Vybudování vystěhovalecké rampy

1908

Rozšíření kolejiště SDF (výstavba vnějšího nádraží)

1908 –1909

Druhá kolej do Annaberku

25.3.1909

Dána do provozu jednokolejná trať z vnějšího nádraží do Annaberku

1.12.1909

Otevřeno spádoviště a hlavní služebna vnějšího nádraží

1.4.1910

Uvedena do provozu výtopna na vnějším nádraží, vybudována vodárna a další pomocná zařízení

1910

Postavena nová kancelářská  a kasárenská budova a dílny

1911

Vybudována desinfekční stanice

1912

Uvedení do provozu první části nové obloukové výtopny SDF o deseti stáních, dokončena v r. 1915

1913

Vybudován nový tlakový vodovod

30.9.1915

Druhá kolej na KBD Bohumín – Jablunkov

25.3. 1920

Zrušena remíza pro  sanitní vůz na severní straně

vystěhovalecké budovy

1.1.1921

KBD předána do provozu ČSD

                                                             další....